//Šta sve radi u Beogradu 24/7

Šta sve radi u Beogradu 24/7

Dežurne ustanove u Beogradu pružaju hitne medicinske, tehničke ili druge usluge 24 časa dnevno, tokom cele nedelje. Evo nekoliko ključnih dežurnih ustanova koje možete kontaktirati u hitnim situacijama u Beogradu:

 1. Dežurne bolnice:
  • Urgentni centar Kliničkog centra Srbije: Nalazi se na Trgu Nikole Pašića i pruža hitne medicinske usluge. Kontakt telefon: 011 366 24 44.
 2. Dežurne apoteke:
  • Apoteke dežuraju u smenama kako bi pružile pristup lekovima tokom noći i vikenda. Detaljni raspored dežurnih apoteka možete proveriti putem lokalnih medija, apotekarskih udruženja ili online platformi.
 3. Dežurne stomatološke službe:
  • Stomatološka služba Kliničkog centra Srbije: U hitnim stomatološkim slučajevima možete se obratiti ovoj službi. Kontakt telefon: 011 2685 095.
 4. Dežurne veterinarske klinike:
  • Veterinarski institut Beograd: Pruža hitne veterinarske usluge. Kontakt telefon: 011 26 23 002.
 5. Dežurne tehničke službe:
  • Elektrodistribucija Beograd: Za hitne slučajeve vezane za električnu energiju. Kontakt telefon: 0700 300 800.
 6. Dežurne vodovodne službe:
  • Beogradski vodovod i kanalizacija: U hitnim situacijama vezanim za vodovod i kanalizaciju. Kontakt telefon: 011 3606 606.
 7. Dežurne službe policije i vatrogasne brigade:
  • Policija: Hitna pomoć, intervencije i druge hitne situacije. Pozovite broj 192.
  • Vatrogasci: U hitnim slučajevima vezanim za požare i spašavanje. Pozovite broj 193.
 8. Dežurni servis za hitne popravke:
  • Hitne popravke Beograd: Ukoliko imate hitne tehničke probleme u domaćinstvu, poput vodoinstalaterskih, električarskih ili sličnih problema, ovakav servis može pružiti pomoć.

Napomena: Brojevi telefona i adrese mogu se promeniti, stoga je preporučljivo proveriti najnovije informacije na 011info, gde su informacije uvek tačne i precizne.