//Kako se vrši selidba i transport opasnog otpada

Kako se vrši selidba i transport opasnog otpada

U okviru reciklažnog procesa jedan od ključnih elemenata je svakako i selidba i transport opasnog otpada. Način njegovog dopremanja od mesta nastanka do krajnjeg odredišta gde se skladišti i dalje prerađuje je od velikog značaja. Transport mora zadovoljavati zakonom propisane ulove i mora obezbediti sigurnost po životnu sredinu. Ka o i uvek ka da je reč i opasnim otpadima bezbednost je na prvom mestu pa je zbog toga važno pridržavati se postavljenih standarda u svakom segmentu upravljanja opasnim otpadom. U Srbiji, najuspešnija firma za upravljanje otpadom je Jugo-Impex.

Kako se vrši preuzimanje opasnog otpada


Proizvođači ili vlasnici opasnog otpada u obavezi su da otpad sakupe i upakuju u odgovarajuću ambalažu kojom se sprečava curenje ili rasipanje otpada i transportuju ga do primaoca otpada, odnosno do postrojenja za upravljanje otpadom, odnosno do centra za sakupljanje, skladištenje, transfer stanice ili postrojenja za tretman ili odlaganje.

Sakupljanje opasnog otpada


Sve aktivnosti uključene u proces sistemskog sakupljanja, razvrstavanja ili mešanja otpada radi transporta zovemo sakupljanje otpada. Ovakve korake možemo sprovesti odmah pri samom nastanku otpada ili ih možemo vršiti i kasnije u cilju selidbe opasnog otpada.
Bitno je naglasiti da opasnim otpadom može se baviti isključivo lice koje je ovlašćeni operater. Za sakupljanje opasnog otpada neophodno je imati dozvolu za sakupljanje opasnog otpada izdatu od stane nadležnog organa.

Transport opasnog otpada


Kod selidbe i transporta opasnog otpada podrazumeva se prevoz otpada od postrojenja koje obuhvata utovar, pretovar i istovar otpada i ovim segmentom upravljanja opasnim otpadom može se isključivo baviti lice sa potrebnom dozvolom za transport opasnog otpada.
Sam otpad se prevozi u zatvorenom vozilu, kontejneru ili na drugi odgovarajući način kako bi se obezbedilo zdravo životno okruženje. Ovim metodom sprečava se rasipanje ili ispadanje otpada prilikom transporta, utovara ili istovara, a sve u cilju sprečavanja širenja zagađenja na životnu sredinu i kontaminaciju vazduha, vode i zemljišta.

Posebna vozila za transport


Za ovakav vid transporta potrebna su posebno opremljena vozila i sertifikovana vozila odnosno cisterne. Ovakvim vozilima mogu upravljati isključivo lica sa posebnim sertifikatom o stručnoj osposobljenosti za upravljanje odnosno transport opasnog tereta. Kretanje ovakvih vozila uvek je praćeno Dokumentom o kretanju otpada koji popunjava proizvođač, odnosno vlasnik i svako ko preuzima opasan otpad.
Proizvođač, odnosno vlasnik opasnog otpada dužan je da trajno čuva kopiju dokumenta kojim se potvrđuje da je kretanje otpada. U okviru ovog dokumenta nalaze se svi podaci bitni za sam otpad i njegovog proizvođača.